Το υπερβολικό ζέσταμα πριν την άθληση μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην επίδοση του αθλητή, σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του κινησιολόγου Elias Tomaras και της ομάδας του, από το πανεπιστήμιο του Calgary.
O Tomaras υποστηρίζει ότι «όσο πιο σύντομης και χαμηλής έντασης είναι η προθέρμανση, τόσο λιγότερο καταπονούνται οι μύες των αθλητών, ενώ αυξάνεται η απόδοσή τους κατά 6,2% ».
Η έρευνα διεξήχθη σε επαγγελματίες ποδηλάτες που συνήθιζαν να κάνουν υπερβολικό ζέσταμα μίας ώρας μέχρι 95 λεπτών και ανέβαζαν κατά πολύ τους χτύπους της καρδιάς. Όταν λοιπόν τους ζητήθηκε να μειώσουν τη διάρκεια και την ένταση της προθέρμανσης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι κατάφεραν μεγαλύτερες επιδόσεις με περισσότερη ευκολία.